Extra tegemoetkoming kosten muziekles

extra tegemoetkoming kosten muziekles

De gemeente Schagen maakt het via de regeling Meedoen Schagen mogelijk voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met lage inkomens om deel te nemen aan sport- culturele- en onderwijsactiviteiten. Per jaar is er € 350,- per kind beschikbaar. Je kunt deze tegemoetkoming zelf aanvragen.

Voor meer informatie kijk op https://meedoenschagen.nl/