Subsidieregeling kinderen 0 tot 18 jaar en ouderen!

subsidieregeling muziekles

De subsidieregeling Meedoen Schagen is op dit moment bedoeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen. De gemeenteraad heeft besloten de regeling met ingang van 1 januari 2018 uit te breiden met de volgende doelgroepen, namelijk ouderen met een laag inkomen en kinderen van 0 tot 4 jaar.

Naast het kindpakket komt er dus een ouderenpakket. Met dit pakket worden ouderen met een laag inkomen in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan culturele en sportieve activiteiten. Uit onderzoek is gebleken dat de kans op eenzaamheid en sociaal isolement wordt verminderd als ouderen deelnemen aan laagdrempelige activiteiten (bijvoorbeeld lid van een vereniging of beoefenen van een sportactiviteit).

Voor de kinderen is er jaarlijks een budget van € 350,- beschikbaar. Zij kunnen dat besteden aan sportieve, educatieve of culturele activiteiten.

Alle activiteiten en/of producten worden aangeboden in de webshop, waar bedrijven, scholen en verenigingen zich presenteren. Op www.meedoenschagen.nl kunt u zien welke verenigingen, scholen en winkels zich inmiddels hebben aangemeld.