Spelen met Muziek

Locatie: Schagen

De muzieklessen van Spelen met Muziek richten zich op jongens en meisjes van groep 1 en 2. Juist op jonge leeftijd is er bij kinderen een grote gevoeligheid voor klanken, zingen en bewegen. De cursus haakt daar op in.

‘Doen’ is het motto! Stemgebruik: Aanbieden van liedmateriaal, voordoen, luisteren en nadoen. Ritmische ontwikkeling: Lopen op muziek, klappen en bespelen van ritme-instrumenten. Oriëntatie op muziek: Kennismaken met uiteenlopende vormen van muziek d.m.v. bandmateriaal en muziekinstrumenten.

Dit alles natuurlijk spelenderwijs en het is het allerleukst als er zo ongeveer 15 kinderen meedoen! De cursus bestaat uit 8 lessen